ARAŞTIRMA ALANLARI

  • Meteoritler (Göktaşları)
  • Moleküler Spektroskopi (Kırmızıaltı ve Raman Spektroskopi)
  • Yapısal Karakterizasyon Yöntemleri (SEM-EDS)
  • Matris Ayrıştırma Kırmızıaltı Spektroskopi
  • Moleküler Modelleme (DFT) ve Kuvantum Kimyasal Hesaplamalar
  • Kültürel Miras (Tarihi Eserlerin yüzeylerindeki bozulmaların spektroskopik olarak incelenmesi)