MOLEKÜLER SPEKTROSKOPİ VE MODELLEME GRUBU (MOLMAG)

Ege Üniversitesi

Bergüzar YILMAZ

Portekiz, Coimbra Üniversitesi, Kimya Bölümü

Prof. Dr. Rui FAUSTO

Alcides SIMAO

Dr. Susana JARMELO

Macaristan, Budapeşte Teknoloji ve Ekonomi Üniversitesi, Kimya Bölümü

Prof. Dr. György MAROSI

Prof. Dr. Ferenc BILLES

Prof. Dr. Hans MIKOSCH

Dr. Andrea TOLDY

Dr. Balazs VAJNA

Dr. Hajnalka PATAKI

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü

Doç. Dr. Yusuf ERDOĞDU

Prof. Dr. M. Tahir GÜLLÜOĞLU

Hindistan, Kerala, Bishop Moore Koleji, Fizik Bölümü

D. SAJAN

Yozgat Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü

Prof. Dr. Mustafa BÖYÜKATA

Doç. Dr. Yusuf SERT

Dr. Hatice ARI

Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Kimya

Dr. Kayhan Bolelli

Prof. Dr. İsmail YALÇIN