PROJELER

Antarktik Howardite göktaşları üzerine spektroskopik, termal ve yapısal araştırmalar, NASA-Ege Üniversitesi-Coimbra Üniversitesi Anlaşması, Araştırmacı (BA: Rui FAUSTO), 2017.

Flavonoidlerin Model Membranlarda Oluşturduğu Yapısal ve İşlevsel Değişikliklerin Biyofiziksel Yöntemlerle Moleküler Düzeyde İncelenmesi, Ege Üniversitesi, BAP,  BA, 7.500 TL, Ekim 2017-Ekim 2019.

Sarıçiçek göktaşının termal özelliklerinin kalorimetrik yöntemlerle incelenmesi, Ege Üniversitesi, BAP, BA, 2017-FEN-050, 7.500 TL, 26 Haziran 2017-26 Haziran 2019.

Sarıçiçek (Bingöl) göktaşlarının İstanbul Üniversitesi Jeoloji Müzesi’ne kazandırılması, İstanbul Üniversitesi, BAP, BA, 150.000 TL, ÖNAP/58261, 2015-2016.

Türkiye meteor takip sistemleri ve ağının kurulumu: ulusal çarpma kraterleri ve meteoritleri veritabanının oluşturulması, TUBİTAK, BA, MFAG/113F035, 360.00 TL, 2014-2017.

Türkiye meteor çarpma kraterleri ve bulunan meteoritlerin analizleri,  İstanbul Üniversitesi BAP, BAUAİP-40339, 2014-2015, 40.000 TL.

Çanakkale göktaşının titreşimsel spektroskopi yöntemiyle yapısının belirlenmesi,  İstanbul Üniversitesi BAP, BA UDP/17027, 2011.

ULUGHBEG (Upper&Lower Earth Orbit and Stratospheric Utilities by Groundbased Observations with Helium Balloon Experiments by LaunchinG Systems), BA, diğer, 2013-halen

Ulusal Kırmızıaltı ve Raman spektroskopi veritabanı ve yazılımının geliştirilmesi, İstanbul Üniversitesi BAP, BA + Araştırmacı, ÖNAP-45582, 2014-halen, 150.000 TL

Bazı Flavonoidlerin ve Antosiyanidinler üzerine kuantum kimysal ve FTIR&FT-Raman araştırmaları, İstanbul Üniversitesi BAP, BA, BYP/4540, 2009-2011, 4.500 TL

2-, 3- and 4-Asetilpiridin moleküllerinin titreşimsel spektrumlarının teorik ve deneysel yöntemlerle araştırılması, “Doktora Tez Projesi”, İstanbul Üniversitesi BAP, BA ,2003, 12.000 TL.

Pirazinamid molekülünün titreşim frekansları ve modlarının hesaplanması, “Yüksek Lisans Tez Projesi”, İstanbul Üniversitesi BAP, BA, 2000, 9.000 TL

*BA: Baş Araştırmacı, **BAP: Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi