TUMÇAG (TÜRKİYE UZAY MADENCİLİĞİ ÇALIŞMA GRUBU)

TUMÇAG NEDİR?

Asteroit madenciliği konusuna olan ilginin son yıllarda tüm dünyada ve ülkemizde de artmasının akabinde konu ile ilgili olarak pek çok yanlış bilginin basına yansıdığı görülmektedir. TUMÇAG olarak, söz konusu bilgi kirliliğinin önüne geçebilmek amacıyla bu basın bildirisinin yayınlanması ihtiyacı doğmuştur.

Ülkemizde özellikle son üç yılda meteorlar ve Asteroit madenciliğine olan ilginin son derece artmasının başlıca sebebi olarak 2 Eylül 2015 tarihinde saat 23:10’da Bingöl’ün Sarıçiçek köyüne düşen meteor olayı ve olayın ülkemiz ve dünya çapındaki yankıları sayılabilir. Nitekim Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Ozan ÜNSALAN’ın NASA ile beraber başlattığı Sarıçiçek göktaşı ile ilgili çalışmanın sonuçları, 91 kişilik bir uluslararası yazar grubu ile yazılıp uluslararası bir dergiye gönderilmiş bir makale ile çok yakında duyurulacaktır.

Türkiye’de Asteroit Madenciliği ve Meteor Bilimi çalışmaları ile ilgili olarak ilk adım, Doç. Dr. Ozan ÜNSALAN’ın, 2013 yılında, İstanbul’da Harbiye Askeri Müzesi’nde 12-14 Haziran 2013 tarihleri arasında düzenlenen RAST (Recent Advances in Space Technologies) – 6. Uluslararası Uzay Teknolojilerinde Son Gelişmeler Konferansı’nda Uzay Madenciliği konusunda özel oturum düzenlemiş olan, İstanbul Barosu Uzay Hukuku Komisyonu kurucusu Avukat Nazlı CAN ile Aralık 2015 tarihinde bir araya gelip görüş alışverişinde bulunmasından hemen sonra TUMÇAG’ın oluşması ile atılmıştır. TUMÇAG ilk defa 7 Ocak 2016 tarihinde İstanbul Barosu’nda “Farklı Disiplinlerin Perspektifinden ASTEROİD MADENCİLİĞİ” başlıklı bir etkinlik ile bir araya gelmiş ve her geçen gün daha çok farkındalık yaratmak için çalışmalar yapmaya başlamıştır. (“Elimizdeki mevcut bilgilere göre”, Av. Nazlı CAN’ın Haziran 2013 tarihinde RAST toplantısında düzenlediği özel oturum, TUMÇAG üyesi uzmanlarımızın bir araya gelmesinden önce uzay madenciliği konusuyla ilgili olarak ülkemizdeki ilk sunum olarak değerlendirilebilir). 2015 yılında ise TUMÇAG üyesi uzmanlarımızdan Prof. Dr. Fuat İNCE’nin, Nobel Akademik Yayıncılık’tan basılan UZAY Bir İnsanlık Serüveni” başlıklı kitabının 207-209 sayfalarında asteroit madenciliği hakkında kısaca bazı bilgiler verilmektedir.

TUMÇAG NE YAPAR?

1) Uzayda zamanla ihtiyaç haline gelecek olan kolonileşme faaliyetlerini desteklemek üzere uzaydaki doğal kaynakların yerinde tespiti ve kullanılmasına yönelik bilgi, teknoloji ve hukuki alt yapıların geliştirilmesine katkıda bulunmak,

2) Ülkemizin bu alanda hazır bulunmasını sağlamak adına adımlar atılmasını ve kurulması beklenen Türk Uzay Ajansı’na yönlendirici olmak, bilgi sağlamak ve kamuoyu oluşturmak,

3) Uzayda karşılaşılacak gökcisimlerinin içeriğini anlamaya yönelik çalışmalar yapmak, bilgilerin değerlendirilmesi ve kullanılmasını sağlamak (dünyamıza, özellikle Türkiye’ye düşen göktaşlarını incelemek ve makaleler yayınlamak),

4) Dünyaya çarpması muhtemel gök cisimlerinden korumaya yönelik çalışmalar yapmak (Türkiye Meteor Takip Sistemleri Projesi – TÜBİTAK/MFAG-113F035).

5) Asteroit Madenciliği ve Meteor Bilimi konusundaki bilgi kirliliğini “sıfırlamak” ve en doğru bilgiyi kamuoyu ile paylaşmak,

6) Konunun uzmanları bilim insanlarını bir araya getirerek, kongre ve etkinlikler düzenlemek suretiyle kamuoyunu bilgilendirmek ve farkındalığın artmasını sağlamak.

Grup üyelerimiz:

TUMÇAG (Türkiye Uzay Madenciliği Çalışma Grubu)

Doç. Dr. Ozan ÜNSALAN (Ege Üniversitesi)

Prof. Dr. Âlim Rüstem ASLAN (İstanbul Teknik Üniversitesi)

Prof. Dr. Mehmet Emin ÖZEL (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi)

Prof. Dr. Fuat İNCE (NUTEK Enerji Danışmanlık)

Av. Nazlı CAN (İstanbul Barosu)

Prof. Dr. Leyla ATEŞ (Altınbaş Üniversitesi)

Araş. Gör. Dr. Merve ERDEM (Ankara Üniversitesi)

Türker AYDEMİR (3DÖRTGEN)

Dr. Öğr. Gör. Fatih ELCİL (İstanbul Üniversitesi)