DERS NOTLARIM

BU SAYFADA YER ALAN TÜM BELGELERİN HAKKI TARAFIMA AİTTİR, ÇOĞALTILAMAZ VE YAYINLANAMAZ.


1) FİZİK I DERS NOTLARIM (Vektörler, Hareket, Dinamik, İş&Enerji&Güç, Enerjinin Korunumu ile ilgili problemler ve çözümleri)

Fizik I (5139 downloads)

2) FİZİK 2 DERS NOTLARIM (Elektrik ve Manyetizma ile ilgili problemler ve çözümleri)

Fizik II (2552 downloads)

3) FİZİK 4 DERS NOTLARIM (Görelilik, Galile&Lorentz Dönüşümleri, Referans sistemlerinin birbirlerine göre hareketleri, Nedensellik-Uzay&Zaman aralıkları, Görelilikte Doppler Olayı, Michelson İnterferometresi ile ilgili problemler ve çözümleri)

Fizik 4 (1998 downloads)