KÜLTÜREL MİRAS ARAŞTIRMA GRUBU (MİRAG)

Koç Üniversitesi – KUYTAM

Araş. Gör. Dr. Gülsu ŞİMŞEK

Pierre and Marie Curie University – Paris 6

Prof. Dr. Philippe COLOMBAN

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

Doç. Dr. Alpaslan Hamdi KUZUCUOĞLU

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Taşınabilir Kültür Varlıkları ve Onarımı Bölümü

Dr. Öğretim Üyesi Gülder EMRE

Dr. M. Nilüfer KİRAZ